Prawnik Rybnik


Kancelaria świadczy usługi prawne poprzez:

Udzielanie porad prawnych

Sporządzanie umów

opinii prawnych, pism przedprocesowych i procesowych,

Zastępstwo procesowe

osób fizycznych oraz prawnych przed sądami polubownymi, sądami powszechnymi wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,

Kompleksową obsługę

osób prawnych i podmiotów gospodarczych

Świadczenie pomocy prawnej

w pozasądowym rozwiązywaniu sporów

Prowadzenie negocjacji

Oferta

Odszkodowania, rozwody, sprawy rodzinne, porady prawne

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • ochrona własności i posiadania,
 • służebności gruntowe, osobiste i przesyłu,
 • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia,
 • ochrona dóbr osobistych i praw konsumentów,
 • sprawy o zapłatę należności,
 • ubezpieczenia,
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych,
 • szkody górnicze,
 • eksmisja i zapłata czynszu,
 • postępowanie wieczystoksięgowe .
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego w procesie karnym,
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia
 • powództwa adhezyjne,
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności,
 • warunkowe zawieszenia wykonania kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie.
 • rozwód i separacja,
 • podział majątku dorobkowego,
 • rozdzielność majątkowa,
 • alimenty,
 • władza rodzicielska,
 • kontakty z dzieckiem,
 • zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • przysposobienie.
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • zachowek i zapisy.
 • przywrócenie do pracy,
 • uznanie wypowiedzenia o pracę za bezskuteczne,
 • odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • dochodzenie wynagrodzenia i innych należności,
 • renta wyrównawcza,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • ustalenie prawa do emerytury, renty.
 • stała obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • rejestracja spółek prawa handlowego,
 • windykacja należności (wezwanie do zapłaty, postępowanie sądowe i egzekucyjne),
 • sporządzanie, analiza i opiniowanie umów,
 • sporządzanie opinii prawnych.
 • reprezentowanie Klientów w sprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • odwołania od decyzji administracyjnych,
 • skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Kontakt

Napisz do nas

Zadzwoń do nas

Istnieje możliwość umówienia wizyty w kancelarii w soboty jak również w tygodniu poza godzinami urzędowania kancelarii po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną lub mailową.


Kancelaria Adwokacka Grzegorz Fiuto


Rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A.
66 1050 1403 1000 0091 4942 6745

Godziny urzędowania

 • Poniedziałek: 9.00 �� 16.00
 • Wtorek: 10.00 �� 19.00
 • Środa: 9.00 �� 16.00
 • Czwartek: 10.00 �� 19.00
 • Piątek: 9.00 �� 14.00
 • Sobota: terminy indywidualne